Urząd Gminy Nieborów

Na skróty

Treść strony

Petycja

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24)§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z  wprowadzeniem screeningu wszystkich Osób wchodzących do Urzędu/Jednostki/Szpitali  - pozwalającego wskazać osoby z podwyższoną temperaturą ciała.

§2) Mamy nadzieję, że Urzędy stosując zasady uczciwej konkurencji oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych -  wdrożą odpowiednie procedury zdalnego mierzenia temperatury ciałą - dzięki którym osiągnięte zostaną kolejne cele związane z przeciwdziałaniem COVID 19, a w przyszłości ewentualnych innych epidemii.

Wniosek:
§3) Na mocy przepisów §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r. - wnosimy o archiwizację otrzymanych materiałów dotyczących akcji wdrożenia procedury zdalnego pomiaru temperatury ciała.

Więcej informacji o zdalnym pomiarze temperatury ciała na dedykowanej stronie www.

Wnioskodawca:
SMEbusiness.pl Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa
nr KRS: 0000475000
www.smebusiness.pl

« wstecz

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Inne opcje