Urząd Gminy Nieborów

Na skróty

Treść strony

Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych i poboru próbek gruntów oraz wody

Gmina Nieborów publikuje pismo otrzymane od firmy Egis Poland Sp. z o.o., w sprawie zamiaru rozpoczecia robót geologicznych i poboru próbek gruntów i wody, na terenie gminy Nieborów.

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Łódzkiego

dotyczące zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich oraz warunków hydrogeologicznych na potrzeby opracowania Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej oraz Dokumentacji Hydrogeologicznej dla projektu pn.: ,,Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa-Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie węzła kolejowego CPK”.

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie dopłat do skupu zbóż

Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Nieborów z dnia 8 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Dzierzgówku, oznaczonej jako działka nr 310/3 i 310/7 o łącznej pow. 0,2229 ha

Xc4EFNWaUrAAAAAElFTkSuQmCC

INFORMACJA dot. objazdów na czas remontu dróg powiatowych w m. Karolew i Sypień

INFORMACJA dot. objazdów na czas remontu dróg powiatowych w m. Karolew i Sypień