UG Nieborów

Na skróty

Treść strony

Kurs chemizacyjny

ŁODR Bratoszewice - kurs chemizacyjny

Oferta pracy

opiekun w Gminnym Żłobku w Dzierzgówku.

Oferta pracy

dla asystenta osoby niepełnosprawnej

Plan polowań Wojskowe Koło Łowieckie Nr 308

Plan polowań Wojskowe Koło Łowieckie Nr 308 przy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Plan polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020 obwód 47
- godzina rozpoczęcia polowania – 8.00;
- godzina zakończenia polowania – 16.00.
Dotyczy wszystkich zaplanowanych polowań zbiorowych.

Plan polowań Koło Knieja 9

Ogłoszenie w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Nieborów na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w 2019 roku

Łódzkie 100 lat województwa - innowacje

Konkurs „Najlepsze Ekosołectwo Województwa Łódzkiego”

Wybory do Izb Rolniczych

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach

Wybory do Izb Rolniczych

Zaproszenie na XI turniej w szachach szybkich o Puchar Wójta Gminy Nieborów

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Owocówka śliwkóweczka

Informacja Wójta Gminy

ARiMR - Kary za wypalanie traw

Informacja

opłaty za usługi wodne

Informacja dotycząca OZE

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców Powiatu Łowickiego

Informacje przydatne dla Mikroprzedsiębiorców

W odpowiedzi na petycję Gmina Nieborów podaje do publicznej wiadomości adres strony internetowej zawierającej informacje przydatne dla mikroprzedsiębiorców: https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta

Możliwość skorzystania z turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników i osób ubezpieczonych w KRUS

Pożyczki dla przedsiebiorców

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Komunikat dla przedsiębiorców

elektronizacja akt pracowniczych

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Nieborów

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie 4/2019 Wójta Gminy Nieborów

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Nieborów

Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Nieborów

w sprawie wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich

Kursy Chemizacyjne - ŁODR w Bratoszewicach

SZKOLTEX - szkolenia chemizacyjne

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Jedność w Łyszkowicach

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Knieja

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nieborów

Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 308 przy WAT

Informacja dotycząca odbiorców wody z SUW Mysłaków

Polowanie zbiorowe – Komunikat

Zmiana czasu pracy Urzędu

Zarządzenie Nr 55.3/2018 Wójta Gminy Nieborów z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Nieborów

Polowanie zbiorowe – Komunikat

Łódzka Kolej Aglomeracyjna - trasa Łowicz-Skierniewice

Nowa trasa już od 9 grudnia

Hodowcy bydła

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Przerwa w dostawie wody Bełchów Osiedle i Dzierzgówek

Informacja dla właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Łowickiego

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego

WAŻNA INFORMACJA dotycząca odwołania spotkania w sprawie programu pn: "Czyste powietrze"

"Czyste powietrze" - program rządowy

Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Nieborów

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
REKRUTACJA na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców z łódzkiego
Ogłoszenie Fundacji Dar OZE
Stypendia

Szacowanie szkód łowieckich

WIORIN w Łodzi - Ulotka dot. bezpieczeństwa przy stosowaniu środków ochrony roślin

WIORIN w Łodzi - Komunikat dot dystrybucji ziemniaków

Ważna informacja dotycząca odbiorców wody z SUW Bobrowniki

Rozporządzenie - ASF

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 9 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania: „Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów”

Film edukacyjny dotyczący rejestru wyborców

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Informacja dotycząca Spółki Wodnej w Nieborowie

Składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej w Nieborowie

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

  • data: 2018-01-18

Informacja dla hodowców drobiu

Apel do hodowców trzody chlewnej

Informacja Wójta Gminy Nieborów

Informacja Wójta Gminy Nieborów dotycząca odnawialnych źródeł energii.

Mieszkanie Plus

Krajowy Zasób Nieruchomości - informacje

Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Nieborów

w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Nieborów na rok 2017

Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Nieborów

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Planu Rozwoju Turystyki w Gminie Nieborów na lata 2017 – 2023

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje

Cykl konferencji - zmieniamy ŁÓDZKIE z Funduszami Europejskimi

Cykl konferencji - zmieniamy ŁÓDZKIE z Funduszami Europejskimi

Pismo ws. akcji informacyjnej prowadzonej przez Służbę Celną

Pismo ws. akcji informacyjnej prowadzonej przez Służbę Celną

Pismo Ministra Środowiska

Pismo Ministra Środowiska

Apel Związku Sadowników RP

APEL ZWIĄZKU SADOWNIKÓW RP W SPRAWIE WSTRZYMANIA DOSTAW JABŁEK PRZEMYSŁOWYCH

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

Obwieszczenie Starosty Łowickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: rozbudowa drogi gminnej nr 105370E.

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Przedłużenie przyjmowania zgłoszeń do projektu „Kobieta w biznesie” do dnia 18 sierpnia 2016r.

Mieszkańcy Gminy Nieborów

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Nieborów.

Informacja Kierownika GOPS Nieborów

Informacja Kierownika GOPS

Pismo Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące inwestycji drogowej w Kompinie

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące inwestycji drogowej w Kompinie

Wniosek "Rodzina 500+"

500+

Jeśli szukasz informacji o RPO WŁ na lata 2014-2020 - kliknij baner poniżej

Informacje dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot.: Modernizacji linii kolejowej E20 odcinek Warszawa - Poznań

Dopalacze - gdzie szukać pomocy?

Dopalacze

Nowy wzór dowodu osobistego

Nowy wzór dowodu osobistego

Wójt Gminy Nieborów podaje do publicznej wiadomości informację Wicewojewody Łódzkiego w sprawie GMO

Informacja o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Żłobki

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.