Urząd Gminy Nieborów

Na skróty

Treść strony

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych.

Wnioski można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 30 listopada 2022 roku:

- osobiście w Urzędzie Gminy (pokój 205),

- elektronicznie (WNIOSEK musi być opatrzony podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego),

- korespondencyjnie.

Wzór wniosku:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.

Obowiązkowa deklaracja o sposobie ogrzewania

Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Nieborów z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej udział w wysokości 1/6 w prawie własności, położonej w obrębie Bełchów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ozn. nr 1065 o pow. 0,41 ha

Inspekcja Weterynaryjna - o stwierdzeniu wścieklizny

- informacja o stwierdzeniu przypadku wścieklizny w miejscowości Gorzewo w gminie Gostynin

Informacja Wójta Gminy Nieborów dotycząca konsultacji społecznych dla analizowanych wariantów przebiegu planowanej linii kolejowej

KRUS-Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Nieborów z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej udział w wysokości 1/4 w prawie
własności, położonej w obrębie Bełchów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ozn. nr 1046 o pow. 0,18 ha

Inspekcja Weterynaryjna

Rozporządzenie uchylające Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu skierowany do konsumentów wody z wodociągu Mysłaków, gm. Nieborów

Informacja dla rodziców dzieci przybywajacych z Ukrainy

Zarządzenie nr 21/2022 Wójta Gminy Nieborów z dni 28 lutego 2022

w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Nieborów z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej udział w wysokości 1/6 w prawie
własności, położonej w obrębie Bełchów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ozn. nr 1065 o pow. 0,41 ha

Informacja o wynikach przetargu

Informacja o wynikach przeprowadzonego drugiego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego o adresie Bełchów ul. Przemysłowa 6 m. 3 o powierzchni użytkowej 25,05 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 5,91 m2 , położonego na działce 1007/6 obręb 0004 Bełchów o łącznej pow. 0,0472 ha, Księga Wieczysta LD1O/00046755/7;

Informacja dotycząca budowy KDP

Informacja o wynikach przetargu

Informacja o wynikach czwartego ustnego przetargu nieograniczonego,przeprowadzonego w dniu 1 lutego 2022 r. w Urzędzie Gminy Nieborów na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Dzierzgówku, oznaczonej jako działka nr 310/3 i 310/7 o łącznej pow. 0,2229 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1O/00049692/8.

Zaproszenie Starosty Łowickiego do wzięcia udziału w ankiecie

w związku z pracami nad tworzeniem Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego

Informacja o wynikach przetargu

Informacja o wynikach przeprowadzonego trzeciego ustnego przetargu ograniczonego, w dniu 14 stycznia 2022 r. w Urzędzie Gminy Nieborów na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kompinie, oznaczonej jako działka nr 488 o pow. 1,96 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1O/00015187/8

Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Nieborów z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego o adresie Bełchów ul. Przemysłowa 6 m. 3 o powierzchni użytkowej 25,05 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 5,91 m2 , położonego na działce 1007/6 obręb 0004 Bełchów o łącznej pow. 0,0472 ha, Księga Wieczysta LD1O/00046755/7;

ZARZĄDZENIE Nr 65/2021 WÓJTA GMINY NIEBORÓW z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia IV ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Dzierzgówku, oznaczonej jako działka nr 310/3 i 310/7 o łącznej pow. 0,2229 ha.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2021 WÓJTA GMINY NIEBORÓW z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu ograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kompinie, oznaczonej jako działka nr 488 o pow. 1,96 ha.

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wynikach przeprowadzonego pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego o adresie Bełchów ul. Przemysłowa 6 m. 3 o powierzchni użytkowej 25,05 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 5,91 m2 , położonego na działce 1007/6 obręb 0004 Bełchów o łącznej pow. 0,0472 ha, Księga Wieczysta LD1O/00046755/7;

Zaproszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SIS)

Zaproszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SIS)

Badanie kontrolne Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Informacja o wynikach przetargu

Informacja o wynikach przetargu Kompina 488