UG Nieborów

Na skróty

Treść strony

ODWOŁANIE PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Nieborów odwołuje pierwszy ustny (licytacyjny) przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej gminnej położonej w Karolewie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 5 o pow. 0,5000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1O/00025593/0,  wyznaczony na dzień 4 sierpnia 2021 r. na godzinę 10.30

ZARZĄDZENIE Nr 43/2021 WÓJTA GMINY NIEBORÓW z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Dzierzgówku, oznaczonej jako działka nr 310/3 i 310/7 o łącznej pow. 0,2229 ha.

Wakacyjny konkurs fotograficzny Narodowego Spisu Powszechnego