Urząd Gminy Nieborów

Na skróty

Treść strony

Szczepienie lisów - Informacja

Informacja Muzeum w Nieborowie i Arkadii

Szanowni Państwo

Muzeum w Nieborowie i Arkadii prowadzi szeroką kwerendę dotyczącą pomocy udzielanej uciekinierom, dzieciom i działaczom konspiracji podczas II wojny światowej przez Radziwiłłów i mieszkańców gminy Nieborów. Jeśli ktoś z Państwa posiada jakiekolwiek informacje dotyczące tej tematyki, bądź zdjęcia, bardzo prosimy o kontakt z Muzeum w Nieborowie i Arkadii pod adresem email: dzial.sztuki@mnw.art.pl lub nr telefonu: 46 838 56 35 (wew. 541).

„Funkcjonowanie posterunków Policji” - badanie ankietowe

Ankieta Najwyżaszej Izby Kontroli

Zaproszenie na uroczyste odsłonięcie muralu na budynku Urzędu Gminy Nieborów zrealizowanego w ramach projektu „Symbole narodowe a walka o niepodległość”

Ważna informacja dotycząca Umów z PGE

dla osób które mają założoną fotowoltaikę w ramach realizowanego przez Gminę Nieborów projektu OZE.

Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Nieborów z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Dzierzgówku, oznaczonej jako działka nr 310/3 i 310/7 o łącznej pow. 0,2229 ha

Informacja dla mieszkańców Gminy Nieborów dotycząca Kolei Dużych Prędkości

Informacja dla mieszkańców Gminy Nieborów w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania do budowy instalacji OZE

Informacja dla mieszkańców Gminy Nieborów w sprawie czasowego zamknięcia przejazdu kolejowego w Bełchowie

Infomacja dla mieszkańców Gminy Nieborów, w sprawie czasowego zamknięcia przejazdu kolejowego znajdujacego się w miejscowości Bełchów. Zamknięcie przejazdu planowane jest w terminie: 21.08.2023 od godz. 10:00 -  01.09.2023 do godz. 17:00, i związane jest z przeprowadzaniem prac remontowych przez firmę Transkol.

drukuj (Informacja dla mieszkańców Gminy Nieborów w sprawie czasowego zamknięcia przejazdu kolejowego w Bełchowie)

Zawiadomienie Starosty Łowickiego

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji gruntów i budynków dla obrębów 0002 Bednary Kolonia, 0011 Karolew i 0020 Sypień gmina Nieborów

Komunikat skierowany do odbiorców wody z ujęcia w Bełchowie

W badaniach jakości wody pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Bełchów Osiedle oraz Dzierzgówek (z wyłączniem Dzierzgówek-Filipówka oraz Bełchów ul. Piaskowa, ul. Ruciana, ul. Chopina), nie stwierdzono podwyższonej wartości parametru ogólnej liczby mikroorganizmów. Woda jest zdatna do wszystkich celów, bez dodatkowych zaleceń.

Informacja dotycząca suszy rolniczej 2023

Komunikat skierowany do odbiorców wody z ujęcia w Bełchowie

W badaniach jakości wody pochodzącej z wodociągu zaopatrującego Bełchów Osiedle oraz Dzierzgówek (z wyłączniem Dzierzgówek-Filipówka oraz Bełchów ul. Piaskowa, ul. Ruciana, ul. Chopina), stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólnej liczby mikroorganizmów. Mikroorganizmy te nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia. W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu, ocenił wodę jako warunkowo przydatną do spożycia przez ludzi, po przegotowaniu.
Bez przegotowania woda może być stosowana do codziennego mycia oraz prac gospodarczych. Na czas podejmowania działań naprawczych, zaopatrzenie w wodę będzie odbywać się z ujęcia w Bobrownikach, które posiada aktualne i prawidłowe wyniki badań.

Placówka Terenowa KRUS w Łowiczu apeluje: Postępuj mądrze i zgłaszaj wypadki bezzwłocznie!

Informacja o wynikach

drugiego ustnego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 15 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy Nieborów na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Dzierzgówku, oznaczonej jako działka nr 310/3 i 310/7 o łącznej pow. 0,2229 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1O/00049692/8.

Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych i poboru próbek gruntów oraz wody

Gmina Nieborów publikuje pismo otrzymane od firmy Egis Poland Sp. z o.o., w sprawie zamiaru rozpoczecia robót geologicznych i poboru próbek gruntów i wody, na terenie gminy Nieborów.

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Łódzkiego

dotyczące zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich oraz warunków hydrogeologicznych na potrzeby opracowania Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej oraz Dokumentacji Hydrogeologicznej dla projektu pn.: ,,Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa-Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie węzła kolejowego CPK”.

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie dopłat do skupu zbóż

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Inne opcje