UG Nieborów

Na skróty

Treść strony

Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Przerwa w dostawie wody Bełchów Osiedle i Dzierzgówek

Decyzja o zatwierdzeniu taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Nieborów

drukuj

Informacja dla właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Łowickiego

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego

WAŻNA INFORMACJA dotycząca odwołania spotkania w sprawie programu pn: "Czyste powietrze"

"Czyste powietrze" - program rządowy

Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Nieborów

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Marszo-biegi na orientację

Szczegóły dotyczące marszo-biegów

REKRUTACJA na bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców z łódzkiego
Ogłoszenie Fundacji Dar OZE
Stypendia

Szacowanie szkód łowieckich

WIORIN w Łodzi - Ulotka dot. bezpieczeństwa przy stosowaniu środków ochrony roślin

WIORIN w Łodzi - Komunikat dot dystrybucji ziemniaków

Ważna informacja dotycząca odbiorców wody z SUW Bobrowniki

Rozporządzenie - ASF

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 9 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania: „Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów”

Informacja dotycząca odbiorców wody z SUW Mysłaków

Ważna informacja dotycząca odbiorców wody z SUW Mysłaków

Film edukacyjny dotyczący rejestru wyborców

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Informacja dotycząca Spółki Wodnej w Nieborowie

Składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej w Nieborowie

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

  • data: 2018-01-18
  • data: 2018-01-18

Informacja dla hodowców drobiu

Apel do hodowców trzody chlewnej

Informacja Wójta Gminy Nieborów

Informacja Wójta Gminy Nieborów dotycząca odnawialnych źródeł energii.

Mieszkanie Plus

Krajowy Zasób Nieruchomości - informacje

Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Nieborów

w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Nieborów na rok 2017

Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Nieborów

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Planu Rozwoju Turystyki w Gminie Nieborów na lata 2017 – 2023

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje

Cykl konferencji - zmieniamy ŁÓDZKIE z Funduszami Europejskimi

Cykl konferencji - zmieniamy ŁÓDZKIE z Funduszami Europejskimi

Pismo ws. akcji informacyjnej prowadzonej przez Służbę Celną

Pismo ws. akcji informacyjnej prowadzonej przez Służbę Celną

Pismo Ministra Środowiska

Pismo Ministra Środowiska

Apel Związku Sadowników RP

APEL ZWIĄZKU SADOWNIKÓW RP W SPRAWIE WSTRZYMANIA DOSTAW JABŁEK PRZEMYSŁOWYCH

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

Obwieszczenie Starosty Łowickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: rozbudowa drogi gminnej nr 105370E.

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Przedłużenie przyjmowania zgłoszeń do projektu „Kobieta w biznesie” do dnia 18 sierpnia 2016r.

Mieszkańcy Gminy Nieborów

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Nieborów.

Informacja Kierownika GOPS Nieborów

Informacja Kierownika GOPS

Pismo Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące inwestycji drogowej w Kompinie

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące inwestycji drogowej w Kompinie

Wniosek "Rodzina 500+"

500+

Jeśli szukasz informacji o RPO WŁ na lata 2014-2020 - kliknij baner poniżej

Informacje dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot.: Modernizacji linii kolejowej E20 odcinek Warszawa - Poznań

Dopalacze - gdzie szukać pomocy?

Dopalacze

Nowy wzór dowodu osobistego

Nowy wzór dowodu osobistego

Wójt Gminy Nieborów podaje do publicznej wiadomości informację Wicewojewody Łódzkiego w sprawie GMO

Informacja o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Żłobki

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.