UG Nieborów

Na skróty

Treść strony

Informacja dotycząca odbiorców wody z SUW Mysłaków

Ważna informacja dotycząca odbiorców wody z SUW Mysłaków

Film edukacyjny dotyczący rejestru wyborców

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku

drukuj

Informacja dotycząca Spółki Wodnej w Nieborowie

Składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej w Nieborowie

Informacja dotycząca konkursu na dotację

Informacja dot. konkursu na udzielenie dotacji na wykonanie w 2018 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego

Obwieszczenie Starosty Łowickiego w sprawie rozbudowy drogi powiatowej w miejscowości Mysłaków

Informacja dla Rolników

Przyjmowanie wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  • autor: Mirosław Niedbałka, data: 2018-01-17

Informacja dla hodowców drobiu

Apel do hodowców trzody chlewnej

Informacja Sołtysa wsi Nieborów

Informacja Sołtysa wsi Nieborów

Informacja dla hodowców drobiu

Informacja dla hodowców drobiu dotycząca ptasiej grypy

Informacja Wójta Gminy Nieborów

Informacja Wójta Gminy Nieborów dotycząca odnawialnych źródeł energii.

Mieszkanie Plus

Krajowy Zasób Nieruchomości - informacje

Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Nieborów

w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Nieborów na rok 2017

Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Nieborów

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Brak dofinansowania do projektu „Czyste powietrze”
Planu Rozwoju Turystyki w Gminie Nieborów na lata 2017 – 2023

Informacja dla Rolników

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Informacja dla Rolników

Informacja o szkoleniu w sprawie dopłat bezpośrednich na 2017 rok

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przydatności wody do spożycia przez ludzi - SUW Bobrowniki

Zawiadomienie

Zawiadomienie w sprawie dostarczania wody do celów spożywczych do miejscowości Bobrowniki, Arkadia, Dzierzgów, Bełchów, Dzierzgówek (Filipówka) Chyleniec, Michałówek

Komunikat

Komunikat o nieprzydatności wody do spożycia SUW Bobrowniki

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku

Ptasia grypa

Apel do Hodowców Drobiu!!!

Informacja dotycząca Spółki Wodnej

Informacja dotycząca Spółki Wodnej

OLIMPIADA WIEDZY O BIZNESIE I INNOWACJACH – I edycja 2016/2017

OLIMPIADA WIEDZY O BIZNESIE I INNOWACJACH

Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zakup i dostawa używanego autobusu do transportu publicznego"

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot.: "Zakup i dostawa używanego autobusu do transportu publicznego"

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z 3.11.2016 r.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z 3.11.2016 r.

Zarządzenie Wótja Gminy Nieborów w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Zarządzenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Cykl konferencji - zmieniamy ŁÓDZKIE z Funduszami Europejskimi

Cykl konferencji - zmieniamy ŁÓDZKIE z Funduszami Europejskimi

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej

Nabór do projektu - ,,Przedsiębiorczość Twoją Szansą''

Nabór do projektu - ,,Przedsiębiorczość Twoją Szansą''

Żłobki - nabór wniosków

Żłobki - nabór wniosków

Pismo ws. akcji informacyjnej prowadzonej przez Służbę Celną

Pismo ws. akcji informacyjnej prowadzonej przez Służbę Celną

Pismo Ministra Środowiska

Pismo Ministra Środowiska

Apel Związku Sadowników RP

APEL ZWIĄZKU SADOWNIKÓW RP W SPRAWIE WSTRZYMANIA DOSTAW JABŁEK PRZEMYSŁOWYCH

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

Obwieszczenie Starosty Łowickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: rozbudowa drogi gminnej nr 105370E.

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Przedłużenie przyjmowania zgłoszeń do projektu „Kobieta w biznesie” do dnia 18 sierpnia 2016r.

Mieszkańcy Gminy Nieborów

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Nieborów.

Informacja dla mieszkańców Gminy Nieborów

Informacja dla mieszkańców Gminy Nieborów dot. uczczenia 72 rocznicy Powstania Warszawskiego.

Informacja Kierownika GOPS Nieborów

Informacja Kierownika GOPS

Pismo Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach

Osady do nawożenia pól - "WOD-KAN" Sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej.

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące inwestycji drogowej w Kompinie

Informacja Wójta Gminy Nieborów

Informacja Wójta Gminy Nieborów dotycząca przeprowadzenia inwentaryzacji lasów stanowiących własność osób prywatnych.

Informacje Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotyczące Funduszy Europejskich

Informacje Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotyczące Funduszy Europejskich

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące inwestycji drogowej w Kompinie

Informacja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Informacja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Konkurs na realizację działań uzupełniających populacyjny program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego

Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii w Łowiczu

WAŻNE - pismo dot. obowiązku rejestracji siedziby stada przy utrzymywaniu nawet 1 szt. trzody chlewnej!!!

Spółka Wodna

Spółka Wodna - Informacja

Informacja Wojta Gminy Nieborów

Inwestycje proekologiczne z dofinansowaniem.

Konkurs fotograficzny "Mam oko na Projekt"

Konkurs fotograficzny

Wniosek "Rodzina 500+"

500+

Jeśli szukasz informacji o RPO WŁ na lata 2014-2020 - kliknij baner poniżej

Informacje dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot.: Modernizacji linii kolejowej E20 odcinek Warszawa - Poznań

Dopalacze - gdzie szukać pomocy?

Dopalacze

Nowy wzór dowodu osobistego

Nowy wzór dowodu osobistego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego 2015

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego 2015

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku.

Wójt Gminy Nieborów podaje do publicznej wiadomości informację Wicewojewody Łódzkiego w sprawie GMO

Informacja o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Żłobki

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.