Urząd Gminy Nieborów

Na skróty

Treść strony

Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie jest gminną instytucją kultury. Podstawowym jego celem jest przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa oraz rozwijania kultury na terenie Gminy. Ośrodek służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczności gminnej. Przygotowuje społeczność lokalną do odbioru i tworzenia wartości kulturowych.

Powołała go do istnienia Uchwała Gminnej Rady Narodowej z dnia 19 grudnia 1979 r. Nadany został statut, w którym zawarto szczegółowe postanowienia, ustalające normy prawne i organizacyjne, strukturę wewnętrzną, cele i zadania ośrodka. Władze lokalne, rozumiejąc potrzeby życia kulturalnego gminy, podjęły w 1994 roku inicjatywę utworzenia Filii GOK w Bobrownikach, a w roku 2006 powstała Filia GOK w Bełchowie. Pierwszym Dyrektorem GOK Nieborów był P. Władysław Malka. Obecnie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie  i jej Filii jest Pani Izabela Gać.

Do szczegółowego zakresu działań Ośrodka należy:

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
- tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego, kapel ludowych;
- organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów;
- współdziałanie ze szkołami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;
- współpraca z innymi gminami z powiatu i województwa.

GOK prowadzi bogatą działalność kulturalną. Jest organizatorem wystaw, kiermaszów, spektakli teatralnych, imprez plenerowych, imprez kulturalno-rozrywkowych, lokalnych konkursów plastycznych, które mobilizują dzieci i młodzież do twórczego działania. Przy ośrodkach działa wiele kół zainteresowań: malarskie, rzeźbiarskie, taneczne, bibułkarskie, literackie, muzyczne i wiele innych. Dużą wagę przykłada do upowszechniania folkloru i podtrzymywania tradycji ludowych. Przy ośrodku i jej filiach istnieją zespoły wokalne, grupy taneczne, śpiewacze i teatralne.  Nawiązuje  ścisłą współpracę z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi animatorami życia kulturalnego.

Więcej szczegółowych informacji o ośrodku znajdziesz na stronie www.gok-nieborow.pl

  • data: 2015-07-02

Wycieczki z GOK- iem.

Trwają zapisy na wyjazdy wakacyjne organizowane przez nasz ośrodek:
 
12 lipca 2017r (środa) Aqua Park Fala w Łodzi; koszt 30 zł/os. (dofinansowane przez ośrodek)
 
19 lipca 2017r. (środa) Se Ma For w Łodzi , koszt 30 zł/os. (dofinansowane przez ośrodek)
 
26 lipca 2017r. (środa) Warsztaty garncarskie w Bolimowie; koszt 20 zł (dojazd we własnym zakresie)
 
2 sierpnia (środa) Aqua Park Fala w Łodzi; koszt 30 zł/os (dofinansowane przez ośrodek)
 
23 sierpnia 2017r. Termy Uniejów; koszt 30zł/os, (dofinansowane przez ośrodek)
 
Zapisy w budynku GOK w Nieborowie
tel. (46) 838 56 15, kom. 607395615,

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Inne opcje