Urząd Gminy Nieborów

Na skróty

Treść strony

Dziecięcy Zespół Ludowy "Krzewina"

Grupa animacyjno- taneczna

Warsztaty malarskie dla młodzieży i dorosłych

Warsztaty wyrobu biżuterii sztucznej: Quilling, filcowanie, Sutasz i inne.

Zajęcia plastyczne: Poznajemy nowe techniki.

Warsztaty folklorystyczne- Sztuka ludowa

Projekt Edukacyjno- Profilaktyczny "Leśna Akademia Spotrtu Dzieci i Młodzieży.

Nie od dziś wiadomo, że alkoholizm jest w Polsce problemem, który współwystępuje

bardzo często z ubóstwem i prowadzi do marginalizacji społecznej. Problemy wynikające z picia alkoholu są jednymi z najpoważniejszych problemów społecznych. Mają one ogromny wpływ na bezpieczeństwo społeczne, stan zdrowia ludzi jak też relacje z najbliższymi. Tym bardziej niepokojący jest fakt, że młodzież coraz częściej i  wcześniej sięga po rożnego rodzaju używki uzależniające tj. papierosy,. alkohol czy narkotyki. To i wiele innych czynników wpływa na poszerzenie problematyki związanej z alkoholizmem o zagadnienie przemocy w rodzinie, szkód powodowanych przez pijących dorosłych i młodzież, a także ogólnego przyzwolenia społecznego na spożywanie alkoholu przez młodych ludzi.  

Dlatego tak ważne jest by organizacje i placówki rządowe, oświaty czy kultury podejmowały działania  mające na celu walczyć z tym problemem. Powinny kierować swe działania w stronę profilaktyki alkoholowej by zwiększyć wiedzę społeczeństwa o tym problemie, a co za tym idzie zmniejszyć  spożycie i liczbę doraźnych szkód spowodowanych przez picie czy zażywanie narkotyków.

W ostatnim czasie temat profilaktyki alkoholowej stał się niezwykle istotny w Bobrownikach. W ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi w geście czynu społecznego mieszkańcy naszej wsi podjęli się sprzątania lasku, w którym została znaleziona ogromna ilość butelek po napojach alkoholowych. Wśród osób sprzątających były również dzieci i młodzież. W związku z powyższym nastała idea opracowania pozalekcyjnego programu opiekuńczo-wychowawczego, który ma na celu wdrażać dzieci i młodzież uczęszczające do ośrodka w problem nadużywania różnych szkodliwych używek by mogły one promować zdrowy styl życia bez uzależnień i przemocy.

Projekt jest w trakcie realizacji.

Więcej informacji dostępnych w ośrodku.