Urząd Gminy Nieborów

Na skróty

Treść strony

Zadnie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 • Beneficjent: Gmina Nieborów
 • Nazwa zadania: „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi – Bobrowniki - urządzenie terenów zieleni wraz z małą architekturą na stacji odpoczynku przy ścieżce rowerowej”
 • Dofinansowanie w wysokości 153.485,00 zł, w formach pożyczki oraz dotacji ze środków WFOŚiGW.
 • Koszt całkowity zadania. – 168 657,20 zł.
 • Opis zakresu projektu:

  Realizacja projektu polegała na zaadoptowaniu istniejącej przestrzeni publicznej, której potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy nie był wykorzystany, a który po realizacji zadania służy zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości korzystania z walorów przyrodniczych oraz edukacji ekologicznej. Teren na którym realizowana jest inwestycja jest ogólnodostępny, przeznaczony dla mieszkańców, turystów i przejezdnych, do którego dostęp jest nieodpłatny.

  w zakres prac wchodziło:

  – uporządkowanie zieleni (nowe nasadzenia). Na terenie zaplanowano nasadzenia roślinności mające pełnić dwie funkcje. Funcja  osłonowa -  z racji przeważających wiatrów zachodnich oraz w celu osłonięcia terenu od  hałasu pochodzącego od DK 70 oraz funkcja edukacyjna – w celu popularyzacji wiedzy o roślinach miododajnych i roli owadów zapylających w środowisku (tzw. zapylaczy).

  – zagospodarowanie terenu miało na celu spełninie oczekiwań turystów (z ukierunkowaniem na turystykę rowerową). W tym względzie również można  wyróżnić dwie funkcje. Funkcja rekreacyjna –  wiaty wypoczynkowe w postaci wiatrochronów z miejscem do spożycia posiłku, umycia rąk i pozostawienia rowerów. Druga to funkcja edukacyjna, w ramach której wykonano i ustawiono 3 tablice  informacyjno/edukacyjne:

  1. tablica o miejscach wartych odwiedzenia tj. zespołu pałacowo-ogrodowego w Nieborowie, Manufaktury Majoliki funkcjonującej na terenie kompleksu pałacowego w Nieborowie, ogrodu sentymentalno-romantycznego w Arkadii oraz zabytkowego kościoła w Nieborowie, którego budowę rozpoczęto w roku 1871 dzięki funduszowi Zygmunta Radziwiłła i parafian, a którą zakończył  Michał Piotr Radziwiłł.
  2. tablica o  Bolimowskim Parku Krajobrazowym,  obejmującym wraz z otuliną obszar 23 614 ha, chronionym dla zachowania walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, dydaktycznych i rekreacyjnych w warunkach racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska. Na tablicy zamieszczona zostanie oferta edukacyjna parku, tj. informacja o zajęciach terenowych (obserwowanie i tropienie zwierząt, rozpoznawanie roślin, wycieczki po Puszczy Bolimowskiej, warsztaty tematyczne), zajęciach stacjonarnych (pogadanki, ilustrowane prelekcje, preparowanie zielników, obserwacje pod mikroskopem, prezentacje i filmy o tematyce przyrodniczo-ekologicznej), grach i zabawach rekreacyjnych, konkursach, plenerach, wystawach, rajdach.
  3. tablica  o roślinach miododajnych użytych do nasadzeń, owadach zapylających, dzięki którym rośliny mogą się rozmnażać i zachować ciągłość gatunku. Na tablicy edukacyjnej znajdą się informacje i zdjęcia m.in. o  pszczołach miodnych, trzmielach, pszczołach samotnicach oraz ich roli dla środowiska naturalnego.

Ponadto ustawiono:

  • domek/hotel dla pożytecznych owadów i nasadzenia roślin miododajnych  – w połączeniu z treścią edukacyjną tablicy o owadach i roślinach miododajnych ma zwrócić uwagę na stale zmniejszającą się populację owadów zapylających i jednocześnie wskazanie możliwości zapobiegania niepokojącej tendencji.
  • śmietnik z przeznaczeniem do segregacji śmieci: plastik, papier, szkło w połączeniu  z kostką wiedzy o tematyce edukacyjnej „segregacja śmieci - oprócz funkcji użytkowych będzie miał walor edukacyjny i wyrabiał poprawne nawyki szczególnie wśród najmłodszych.
  • 3 wiaty wypoczynkowe (wiatrochrony) wraz z blatami edukacyjnymi na stoły.
  • studnia abisynka
  • kostki wiedzy o następujących tematykach (4 sztuki):
   Ssaki, ptaki, gady, płazy
   Poznajemy zwierzęta
   Segregacja śmieci
   Drzewa liściaste, iglaste, krzewy 

  • Blaty  edukacyjne na stoły w wiatach (wiatrochronach) o następującej tematyce (3 sztuki):
   Grzyby jadalne- grzyby trujące
   Owady
   Ptaki

 • Link do strony: https://www.wfosigw.lodz.pl/

drukuj ()

« wstecz

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Inne opcje