Urząd Gminy Nieborów

Na skróty

Treść strony

2Q==

 

 

"Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Nieborów w celu zwiększenia dostępności do atrakcji turystycznych regionu."

Beneficjent: Gmina Nieborów

Celem głównym projektu jest: "Polepszenie dostępu do atrakcji turystycznych regionu poprzez budowę infrastruktury turystycznej w celu rozwoju gospodarki turystycznej województwa Łódzkiego wykorzystując potencjał płynący z położenia geograficznego oraz walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru gm. Nieborów". Aby umożliwić zrealizowanie celu głównego sfomułowano następujące cele pośrednie:
•   Poprawa wizerunku działalności Wnioskodawcy,
•   Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Nieborów,
•   Poprawa jakości usług świadczonych przez Wnioskodawcę,
•   Rozszerzenie infrastruktury turystycznej Gminy Nieborów,
•   Rozwój potencjału regionu w oparciu o jego walory kulturowe i przyrodnicze,
•   Stworzenie ścieżki pieszo-rowerowej jako odpowiedź na potrzeby rowerzystów,
•   Dostosowanie oferty turystycznej do trendów mających miejsce w sektorze usług turystycznych – aktywny wypoczynek,
•   Podniesienie komfortu korzystania ze ścieżki i dziedzictwa kulturowego dzięki dwóm tablicom informacyjnym,
•   Wzrost poziomu bezpieczeństwa turystów przebywających na terenie wytyczonej ścieżki z przeznaczeniem pieszo-rowerowym,
•   Wzrost ruchu turystycznego w Gminie Nieborów.

Projekt składa się z zadań:
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodnik, oświetlenie, fragment drogi, przepusty i zjazdy)
- Opracowanie i montaż informatorów turystycznych
- Zarządzanie i promocja projektu

Grupa docelowa -  turyści decydujący się na wypoczynek na obszarze Gm. Nieborów, zamierzający zwiedzić zabytki na terenie Nieborowa. Ze względu na położenie w głównej mierze będą to mieszkańcy województwa łódzkiego i mazowieckiego.

Osoby odpowiedzialne za realizacje projektu nie są dyskryminowane ze względu na płeć - przy projekcje pracują zarówno kobiety jak i mężczyźni. Każda z osób zaangażowana w projekt posiada taki sam dostęp do zasobów oraz równe prawa. Zasada niedyskryminacji odnosi się również do podmiotów zewnętrznych realizujących projekt oraz ich pracowników. Żaden z nich nie jest dyskryminowany ze względu na posiadaną płeć lub też inne nieobiektywne cechy. Przy projektowaniu ciągu pieszo-rowerowego zdecydowano się zastosować rozwiązanie bez progów, co pozwoli na swobodne korzystanie z przedmiotowej infrastruktury również osobom niepełnosprawnym.

Wartość projektu: 1 083 138,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 611 799,34 zł.

 

NQrrv389zhtj4Pp3X8t9gM8P8AbPigC7yx1HQAAAAASUVORK5CYII=

 

drukuj ()

« wstecz

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Inne opcje