UG Nieborów

Na skróty

Treść strony

Grant dla Gminy RzÄÅnia na bezpÅatne szkolenia

 

Wójt Gminy Nieborów informuje, iż gmina otrzymała grant w kwocie 84 000 zł  na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Nieborów” zgodnie z Umową Nr KPL/U/24/2019 z dn. 06.06.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 ,,Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

 Grant realizowany jest ze środków Unii Europejskiej. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Nieborów. Osoby, które ukończyły 25 rok życia będą mogły uczestniczyć bezpłatnie w jednym z 7 modułów tematycznych zgodnych z wytycznymi konkursowymi.

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 150 osób oraz zakupiony zostanie sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń tj. 10 komputerów przenośnych.

Po zakończeniu projektu sprzęt zostanie przekazany do szkół z terenu gminy.

Okres realizacji projektu: 15.03.2019 -15.11.2019 r.

Operatorem Projektu jest Gmina Nieborów.

Informacje dotyczące szkoleń można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 602 243 953

 

« wstecz

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.