Urząd Gminy Nieborów

Na skróty

Treść strony

 

 

 

"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”

 

        Projekt pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” realizowany jest na terenie województwa łódzkiego od połowy 2009 roku. Liderem projektu jest Województwo Łódzkie, reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ścisłej współpracy z 109 partnerami: gminami i powiatami województwa łódzkiego, w tym z Gminą Nieborów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 – E- Usługi Publiczne.

Całkowity koszt projektu to 21.533.000,00 zł, w 85% (18.303.050,00 zł) pokrywany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, resztę (3 229 950,00 zł) stanowi wkład własny. W Gminie Nieborów przedstawiało się to następująco: 10.189,10 zł wkład własny,  57.737,83 zł dofinansowanie EFRR, razem wartość projektu wyniosła  67.926,93 zł.

W ramach „Wrót Regionu Łódzkiego” Gmina Nieborów pozyskała następujący sprzęt:

  • Osiem zestawów komputerowych DELL Optiplex 780DT wyposażonych w 19 calowe monitory Hyundai X93S,
  • Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS-1128MFP,
  • Drukarkę Kyocera FS-1300DN,
  • Skaner Epson GT-S50N,
  • Infomat, umieszczone w budynku GOK w Bełchowie
  • Dwa serwery Lenovo TS200v z systemem Windows 2008,
  • Urządzenie do wykonywania backupu z oprogramowaniem EMC Retrospect,

        W ramach modernizacji serwerowni wykonano także montaż drzwi antywłamaniowych z elektrozamkiem i manipulatorem.

Ponadto w ramach projektu zakupiono system antywirusowy Symantec Endpoint Protection z licencją na 21 stanowisk  oraz 21 licencji Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).

       Celem głównym Projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej. Sercem projektu będzie System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), autorska platforma stworzona przez wyłonioną w procedurach przetargowych firmę Comp S.A. Platforma SEOD – Wrota Regionu Łódzkiego – zintegrowana będzie z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (EPUAP – http://epuap.gov.pl – stworzona przez MSWiA). Oznacza to, iż użytkownicy EPUAP, posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany, będą mogli poprzez Internet – składać wnioski i uruchamiać procedury administracyjne.

        Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie http://www.elodzkie.pl

« wstecz

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Inne opcje