UG Nieborów

Na skróty

Treść strony

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nieborów, dnia 20.02.2018r.

Znak sprawy: GKI.271.1.2018

 

Gmina Nieborów

Al. Legionów Polskich 26
99-416 Nieborów                                                                

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017r. poz. 106)  niniejszym informuję:

  1. Zapytanie ofertowe:

Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów”

  1. Zapytanie ofertowe było przedmiotem ogłoszenia na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwapod numerem 30/30/01/2018 z dnia 30.01.2017r.
  2. Tryb i przedmiot zapytania ofertowego:
  • rodzaj zamówienia – roboty budowlane
  • tryb udzielenia zamówienia – zapytanie ofertowe
  1. Dane o ofertach:
  • liczba złożonych ofert – 7
  • liczba ofert odrzuconych – 0

Tabela oceny ofert

Nr oferty

 

Nazwa Firmy

Liczba punktów w kryterium cena

(80)

 

Liczba punktów w kryterium rękojmia

  (20)

 

Liczba punktów ogółem

1

GOCiN Sp. z o.o. ul. Powstańców Listopadowych 29C/9, 35-606 Rzeszów  biuro@gocin.pl

    59,45

    20,00

   79,45

2

MAGIC GARDEN Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość      katarzyna@hustawki.com

    80,00

    20,00

   100,00

3

CROQUET So. z o.o. Szczodre, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków  k.suder@placezabaw.com.pl

    58,90

     10,00

    68,90

4

„PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski  ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk  biuro@podtrzepakiem.pl

     49,84

    20,00

   69,84

5

P.P.H.U. MEVIUS Mateusz Cichowski  21-050 Piaski, Majdan Brzezicki 42  mevius-sc@wp.pl

     70,99

    20,00

   90,99

6

Fit Park Sp. z o.o.- Sp.k.  ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń  biuro@fitpark.pl

     73,42

    20,00

   93,42

7

APIS POLSKA Sp. z o.o. ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław  apis@apis.eu.pl

     74,25

    20,00

   94,25

 

   5. Wybór oferty:         Za najkorzystniejszą uznano ofertę Nr 2 złożoną przez;

MAGIC GARDEN Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 60a,  88-170 Pakość

6.   Uzasadnienie wyboru:

Oferta, którą wybrano spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zaoferowana cena mieści się w kwocie przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Zawiera najniższą cenę brutto spośród pozostałych  złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, najdłuższy okres gwarancji oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów 100 podczas dokonanej oceny ofert. Jest ofertą najkorzystniejszą.

Wójt Gminy Nieborów

Andrzej Werle

 

 

drukuj (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)

  • autor: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów, data: 2018-02-20

« wstecz

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.