UG Nieborów

Na skróty

Treść strony

Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Nieborów

ZARZĄDZENIE NR  41/2017
WÓJTA GMINY NIEBORÓW
z dnia 20 października 2017r.

w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego
w gminie Nieborów  na rok 2017

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.) zarządzam co następuje;

§ 1.1. Ustala się średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Nieborów dla celów określonych w art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.)

2.  Powierzchnia, o której mowa w ust. 1 wynosi -  3,53 ha

§ 2.  Podstawą ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego są dane z przeprowadzonej analizy materiałów – tj. zbiorczego wykazu podatników podatku rolnego.

Lp.

 Podatnicy podatku rolnego

 Ilość

Grunty rolne ha             

 Średnia - ha

1.

    Osoby fizyczne

  1883

 6455,3325

3,4282

2.

    Osoby prawne

  29

 297,7744

10,2680

3.

         Razem

  1912

 6753,1069

3,53

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej urzędu www.nieborow.pl.

Wójt Gminy Nieborów

Andrzej Werle

drukuj (Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Nieborów)

« wstecz

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.